Search
  • Peter

Stilte voor de storm

Updated: Jul 8

Zo, daar zijn we dan weer. Na anderhalf jaar relatieve stilte, af en toe een kleine speldenprik om te laten weten dat we nog niet helemaal ingeslapen zijn, maar verder... stilte. Eerlijk gezegd had het niet veel gescheeld, of er was totale stilte geweest. Behalve dan voor wie slecht slaapt vanwege de windmolens. In deze blog leggen we uit hoe dat zit.

Na de mediation, het 2e onderzoek van de Universiteit Utrecht en de aangekondigde mening van de gemeente Houten om te verklaren dat nu alles gedaan was en men het 'verder zo liet', viel het draagvlak onder omwonenden bijna helemaal weg. Wie wilde verder nog iets ondernemen? Ook onze eigen G3 (gouden 3, Henry, Maurice & Patrick) wilden de verdere strijd staken en hadden al het advies gegeven om de situatie zoals deze voorlag te accepteren. We leven dan eind januari 2019 en de locatie is een zaal in Schoneveld, waar we met amper 10 omwonden samen komen. De fut was eruit, het gevoel was dat we hadden verloren, maar ook dat het tijd was om verder te gaan. Een aantal hadden besloten te gaan verhuizen en de verliezen maar te nemen. De opdracht was om na de raadsvergadering van maart 2019 het bijltje erbij neer te gooien en zelfs de Stichting Gigawiek op te heffen. Dat was eind van die avond ook het gedragen besluit. Op de enkele mopperaar na dan. Maar dan volgt op 5 februari 2019 een email van Saskia Streekstra van Eneco, die begint met de zin: "Vandaag heeft Eneco een verzoek tot intrekking van de Maatwerkvoorschriften ingediend bij het collega van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten. De gemeente hebben we hier in de afgelopen maanden meerdere keren over gesproken."


Het duurt nog geen 3 weken of we zitten weer in Schoneveld in een uitpuilende zaal waar officieel maar 50 mensen in passen. In een kakofonie van scheldwoorden komen wij met de G3 de zaal binnen. Meteen worden we aangeklampt met de vraag of we dit nu zomaar moeten accepteren. Woede is het kernwoord hier. "Zie je wel dat die van Eneco nooit een oplossing wilden?" "Zie je wel dat ze alleen maar aan geld denken daar?" Als we alles een beetje rustig hebben gekregen en Maurice de kickoff heeft gedaan, staat er een buurvrouw op. Zij heeft 2 dagen na die e-mail van Eneco van een ambtenaar van de gemeente Houten een geprint document toegeschoven gekregen, met een email erbij. Een document waarin de Universiteit Utrecht tot de conclusie komt dat het windpark nog steeds niet aan de geluidsnormen voldoet. Het is een berekening, op dezelfde manier waarop de UU dat in 2015 ook deed, van de geluidsnormen op basis van de data die Eneco ter beschikking heeft gesteld. In een aantal kolommen is heel overzichtelijk en duidelijk hoe vaak per maand het windpark per maand in overtreding van de geluidsnormen is. Elke maand meer dan 100 keer, soms zelfs 600 keer. Ook op momenten waarop de RUD verklaarde dat er niks aan de hand was. (Even ter herinnering: een Houtense wethouder zit in het RUD bestuur, dus van onafhankelijkheid aldaar is geen sprake.)

Nadat ze was uitgesproken, heerste er een doodse stilte. De eerste vraag was, of dit wel echt was. Maar de begeleidende mail en het concept rapport werd door een aantal nagelezen, ik was één van de eerste. Ja, dit was echt. Vonk en papier kwamen in de komende 3 minuten samen: er was weer vuur. Het was bijna een Haags strandvuur wat er ontstond. Wat we altijd al wisten en vermoedden was waar: de wethouder én Eneco waren samen onderdeel van een doofpotaffaire, die met elkaar ervoor zouden zorgen dat deze zeer relevante informatie dus ook in een rechtszaak niet boven tafel zou komen. Er zou dus een schijnproces gevoerd gaan worden, waar omwonenden helemaal geen invloed op hebben en waar de gemeente de rechter voor zou gaan liegen. Ineens sloeg het besef toe hoe ver de nieuwe wethouder bereid was te gaan in haar groene ambitie. Bereid om zich niet aan de wet te houden.

Even een tussendoortje: de data van de UU is inmiddels ook onder ogen gezien door onze lokale Pieter Omtzigt, SGP raadslid Pascal Ooms. Hij heeft het geverifieerd, de conclusies van de UU zijn zoals wij hier schrijven en zelf al eerder berekend hadden. Maar nog steeds weigert de wethouder de data vrij te geven, zelfs naar raadsleden toe en wordt (naar wij aannemen) de UU-onderzoekers de mond gesnoerd. Dat kan ook niet anders als je als wethouder op 12 maart 2019 met droge ogen aan de gemeenteraad verklaart dat het windpark wél aan de geluidsnormen voldoet. De nieuwe groene wethouder had haar positie duidelijk gemaakt. Also sprach Zarathustra. In mei 2019 was de situatie dus duidelijk, de oorlogskas was weer goed gevuld en de nieuwe G3 legde ons de nieuwe strategie voor. Een nieuwe koers, eerst in stilte en zonder media aandacht, maar met de focus op een aantal langetermijndoelen. Het nieuwe 5-jarenplan werd enthousiast onthaald door een 30-tal omwonenden in een zaaltje in De Engel en daarna ging de G3 samen met de nieuwe juridisch adviseur richting de FNV Noord in Groningen. Daar werd de basis gelegd voor onze bijdrage aan het Democratisch Energie Initiatief en voor de internationale samenwerking met onze Zuiderburen. In november 2019 ontmoetten we elkaar in Rumst, waar de eerste concrete juridische stappen werden ingezet. Natuurlijk deden we dit alles weer onder leiding van Maurice, zonder wiens tomeloze energie dit toch niet weer opnieuw opgepakt zou worden. Want velen van ons willen van alles, maar zonder hem... Het is bijna onwerkelijk om nu terug te kijken en me te bedenken dat we anderhalf jaar geleden op het punt stonden om de boel op te heffen. Nu leveren we (financiële) bijdragen aan de collega's in Vlaanderen, aan de collega's rondom Windpark Spui(gate), aan het DEI en laten we de NLVOW compleet links/rechts liggen. Iedereen snapt nu inmiddels hoe de koers daar daadwerkelijk is. Het vuur is weer aangewakkerd door één e-mail en ik vermoed zomaar dat het ditmaal moeilijker te doven is dan voorheen. We zullen deze week de eerste vragen in de Utrechtse provinciale staten zien, volgende maand de acties zien van onze collega's rondom windpark Goyerbrug en niet heel lang daarna onze volgende stap. Intussen werken we al aan de volgende stappen. It giet oan.

4 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)