Search
  • Gerald

Zeg maar NEE tegen windpark twee


Het duurt niet lang meer. Dan komt het nieuwe rapport van de Universiteit Utrecht uit. Daarin zullen we ook lezen dat de maatwerkvoorschriften steeds weer overtreden worden, (lees hier waarom we dat al weten) zoals ons eigen onderzoeksbureau Caubergh Huygens dat ook al aantoonde.

Die overtreding komt doordat de gemeente en de provincie (RUD) falen in het toezicht. Ze sporen overtedingen gewoonweg niet op. En dus ook in de handhaving schiet het dan niet op. Ze hebben de methodieken die de Universiteit Utrecht gebruikte nooit doorgevoerd en de adviezen uit het rapport van 2015 dus in de wind geslagen. Daarmee is de rechtszekerheid van Houtsense omwonenden schandalig hard onder druk komen te staan. Eigenlijk is er simpelweg geen rechtsbescherming. Voor het tweede winstpark Goyerbrug betekent dat, dat omwonenden in het (overigens terechte) verweer kunnen aanvoeren dat de gemeente en/of de provincie als bevoegd gezag geen vergunning af mogen geven. Peter (advocaat Gigawiek,red.) zal dat voor de omwonenden die Gigawiek vertegenwoordigt zeker aanvoeren. De kwaliteit van vergunningsverlening valt of staat immers bij correct toezicht en goede handhaving.

In 2015 concludeerde de Universiteit Utrecht al dat omwonenden onjuist waren behandeld en dat tientallen klachten verkeerd waren beoordeeld: die klachten hadden gegrond verklaard moeten worden. Uit het nieuwe rapport zal hetzelfde beeld naar voren komen. Weer zal de gemeente excuses zoeken en beterschap beloven en weer zal blijken dat ze niet capabel is. De gemeente Houten en de provincie Utrecht zijn niet goed in staat om toe te zien op windturbines in de bebouwde omgeving. Ze zal daar bij alle provinciale plannen stevig op aan de tand gevoeld worden bij de rechter. Daar zorgen wij wel voor.

Kortom: het tweede windpark heeft geen schijn van kans. Nu het nog kan zeggen wij alvast NEE tegen winstpark twee.


53 views0 comments

Recent Posts

See All