Search
  • Kees

Windmolens: zonder subsidie geen opbrengst


Windenmolens zijn voor de opwekking van energie technisch en economisch ongeschikt. Van de 3 windmolens in Houten was het verkooppraatje dat ze 17.700 MWh per jaar kunnen opwekken. 3 windmolens van 2 MW .

Deel het totaal 17.700 MWh door 6 MW = 2.950 en dan zie je dat er rekening gehouden werd met een productiefactor van 33%. Dus daar ging het al mis.

Dit is vanaf de ingebruikname in 2013 bij lange na niet gerealiseerd. In 2014 was de opbrengst 11.100 MWh, wat overeenkomt met een productiefactor van 21%. Het excuus is dat 2014 een zwak windjaar was, 2013 overigens ook.

In 2017 was de opbrengst 8.996 MWh ten opzichte van de minimaal verwachte 17.700 MWh. Met 1.500 vollasturen dus een productiefactor van 17%.

De waarde van de stroomopbrengst bedroeg slechts een schamele €302.000,- en daar legde de belastingbetaler (red.: bedrijven betalen niet mee aan de subsidie voor windmolens) dan via de energierekening SDE subsidieregeling €574.000,- subsidie bij. Totaal opbrengst €302.000,- + €574.000,- = €874.000,- Houten valt voor de SDE subsidie in gebied in gebied windkracht <7,0 m/s.

Rekenvoorbeeld SDE+ Wind op land < 7,0 m/s 2018 (bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/aanvragen-sde/berekening-sde)

Het maximum basisbedrag is 7,3 ct/KWh Het maximum aantal vollasturen is 2.350 Correctiebedrag is 3,2 ct./KWh Bijdrage SDE+ 7,3 – 3,2 = 4,1 €ct./KWh Maximum subsidiabele jaarproductie 6 MW x 2350 h = 14000 MWh Bijdrage SDE+ 14000000 KWh x 4,1 €ct./KWh = € 574000,-

Waarom draaien ze niet?

Dus het verkooppraatje gaat uit van 2.950 vollasturen + de subsidie gaat uit van 2.350 vollasturen en in de praktijk draait de molen 1.500 vollasturen.

De specificatie in de folder van de molenleverancier Vestas 2.0 MW begint pas bij 6 m/s, onder 6 m/s is de opbrengst zo laag, dat deze niet vermeld wordt. Cut-in windspeed 3 m/s . Dat wil zeggen onder 3 m/s levert deze niets op dus staat de molen stil.

Cut-out windspeed is 25 m/s. Boven 25 wordt de molen stilgezet. Bij 7 m/s wordt 0,5 MW geleverd. Bij 9 m/s 1,2 MW en pas bij 14 m/s wordt het maximumvermogen van 2 MW geleverd.14 m/s is 7 Beaufort.

Dat haal je in Houten en vergelijkbare locaties in het land nooit. Dus het aantal vollasturen is een volledig uit de lucht gegrepen getal.

De KWh prijs gaat dalen De KWh prijs wordt ook niet hoger. Windmolens leveren ook elektriciteit als er geen vraag is, in Duitsland is het aanbod als het waait groter dan de vraag en wordt steeds vaker geleverd tegen een negatieve prijs. Grootverbruikers die dagelijks op de beurs inkopen, krijgen geld toe.

De belastingbetaler wordt opgezadeld met een technologie die de investering nooit terug kan verdienen. Hier ga je de wereld niet mee redden.

Komt er in het volgende rapport van Universiteit Utrecht ook een financiële paragraaf met MWh opbrengsten en geïncasseerde subsidies? Dan blijkt dat ze beter stil gezet en gesloopt kunnen worden, dat is voor de belastingbetaler goedkoper.

Pertinent observations by Mark Twain : ``It is easier to fool people than it is to convince them they have been fooled``


132 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)