Search
  • Maurice

And so this is Christmas


Het duurt en duurt maar voordat de langverwachte rapportage van de Universiteit Utrecht (UU) er is, maar gelukkig hebben we nog altijd onze eigen experts om ons heen. Dus dachten we: dan delen wij alvast de conclusies die onze experts hebben getrokken, een cadeautje voor de Kerst. 1. de data Wij hebben natuurlijk niet alle data van de windmolens van windpark Houten, maar met dank aan de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vragen we regelmatig de zogeheten SCADA-data op en die hebben we door DPA Caubergh Huygen laten analyseren. Conclusie: er vinden elke maand nog overschrijdingen van de rekenregels (en dus van de geluidsnormen) plaats. Iets wat in het rapport uit 2015 ook al geconstateerd werd en wat leidde tot de conclusie dat klachten van omwonenden onterecht afgewezen werden.

In de afgelopen 3 jaar is het de gemeente Houten en Eneco dus niet gelukt om de boel op orde te krijgen, zo bleek ook al uit het UU-rapport uit 2017. Ons gaat het hier overigens om de structurele overschrijdingen en over de naar schatting 2 dozijn overtredingen van de geluidsvoorschriften per maand. De handhaving van de gemeente faalt dus en het geïmplementeerde (verbeterde!) systeem merkt overschrijdingen van de geluidsnormen op basis van de rekenmodellen nog steeds niet op.

We vragen ons twee dingen af. Ten eerste hoe vaak er overschrijdingen zijn als alle data geanalyseerd wordt, zoals de UU dat nu nog aan het doen is. Ten tweede: hoe kan het dat DPA dit wél kan controleren en de UU kennelijk ook, maar de gemeente niet? Kennelijk is het teveel gevraagd om alle data eens per maand aan de UU te overhandigen en dan terug te laten rapporteren of er overschrijdingen zijn geweest. Of elk ander kundig bureau zoals DPA.

Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen dan dat de gemeente de overschrijdingen niet wil constateren, want dat vraagt daarna namelijk weer om handhaving. Bovendien wordt dan duidelijk dat de gemeente systematisch faalt in de opsporing en in het geheel niet handhaaft. En dat Eneco faalt in naleving van de wet- en regelgeving. Geen gewenste conclusie voor beide partijen.

Maar laten we de rapportage van de UU afwachten, we weten dat het rapport er al is en dat deze al besproken is tussen de gemeente en Eneco. Natuurlijk zonder omwonenden erbij.

We hebben de gemeente overigens in een WOB-verzoek maar eens gevraagd om voor ons op een rij te zetten, hoe vaak ze uit eigen beweging overschrijdingen heeft geconstateerd en om welke actie er ondernomen is. Maar ook om ons aan te geven wanneer je eigenlijk een boete krijgt, want die is zover wij weten nog nooit uitgedeeld. 2. de overlast

De overlast zou beperkt moeten worden door het plaatsen van de zogenaamde uilenveren en door een andere instelling van de wieken, ook wel het aangepaste draairegime genoemd. Uit de enquete van de UU zal blijken dat de dichtstbij wonende burgers méér overlast ervaren. Hoe we dat weten? Wij vroegen de 52 dichtstbij wonende burgers om ons hun antwoorden op de UU-enquete te doen toekomen. En dat deed men in groten getale.

Het kan dus het niet anders dan dat de UU-rapportage met dezelfde conclusie zal komen. De draaiproef is dus mislukt, maar dat wisten wij al na één maand op basis van de ervaringen van diezelfde omwonenden. Zie onze blog uit juni daarover. Hoe simpel kan het zijn?

Nu blijkt dat deze, door de gemeente en Eneco doorgedrukte, oplossing niet werkt, komt vast te staan dat er 3 jaar na het eerste UU-rapport nog steeds geen werkende oplossing is. Naleving van de motie van de gemeenteraad uit 2015, waarin staat dat de nachtrust hersteld moet worden, is nog altijd niet in zicht. Onze oplossing? Verplaats die paal!

(Of als je als gemeente écht ballen hebt, dan trek je de vergunning in. Met alle continue overschrijdingen is daar alle aanleiding toe, onze advocaten bieden graag juridisch advies. Desnoods op kosten van ons als omwonenden.)

3. vertrouwenscrisis gemeente/Eneco versus omwonenden

Na het UU rapport uit 2015 stond er een nederige wethouder voor de gemeenteraad, die zijn oprechte excuses aan diezelfde raad aanbood. Binnen 3 maanden zouden er oplossingen liggen. Natuurlijk liep dat anders doordat de mediation langer duurde, daar waren we als omwonenden zelf bij. Maar het was de wethouder die in februari 2017 de stekker uit het overleg trok, toen omwonenden over andere oplossingen wilden praten dan het nu doorgedrukte (aangepaste) draairegime. Dat kwam het vertrouwen niet ten goede, zeker niet omdat de gemeente en Eneco daarna zich alleen focuste op het draairegime, zonder daarbij het toegezegde fonds van €350.000,- voor geluidsmaatregelen voor omwonenden, ter beschikking te stellen. Tot op de dag van vandaag geeft de gemeente deze info, die in emails te lezen staat, niet vrij. Dit zat ook niet bij het aan de gemeenteraad opgestuurde geheime dossier in aanloop naar de raadsvergadering van 21 maart 2017.

Nadat de wethouder de stekker uit het overleg trok, vroegen wij wederom om het oppakken van de mediation. De wethouder weigerde dat en daarop dienden wij een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Ondank het 37-pagina's tellende verweer van de gemeente Houten, waarin wij 26 drogredenen analyseerden, stelde de Nationale Ombudsman ons in het gelijk. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente een gemaakte afspraak niet is nagekomen en dat de klacht gegrond is wegens strijd met het vereiste van betrouwbaarheid. Voor zover de nederige wethouder en alles wat er over vertrouwen te zeggen is, want dit is niet de manier om vertrouwen te herstellen.

Ook hier zal blijken dat de motie van de gemeenteraad uit 2015, waarin herstel van vertrouwen als opdracht meegegeven werd, door de wethouder naast zich neer is gelegd. Zo dus ook een motie van de gemeenteraad uit maart 2017, waarin zij uitsprak dat de mediation weer opgepakt moest worden. Dat is dus niet gebeurd, zo vinmdt ook de Nationale Ombudsman.

4. conclusie Omwonenden zullen ook deze Kerst wakker liggen van windpark Houten en intussen zullen er weer gesprekken opgestart worden, maar in die periode zal er ook niets veranderen. Zo blijft windpark Houten de gemoederen bezig houden, terwijl de gemeente en Eneco met elkaar ogenschijnlijk een traject van "pappen en nathouden" in blijven zetten om intussen gewoon maar alles bij het oude te kunnen houden. Alle doorlooptijden worden zo maximaal mogelijk opgerekt en voordat er maatregelen genomen kunnen worden, komt er eerst nog een presentatie van de UU, een raadsvergadering, overleg met de betrokken partijen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

Want nu wordt het alleen nog maar moeilijker, de mogelijkheden om een oplossing te zoeken waarin Eneco en de gemeente geen van beiden op de blaren hoeven te zitten, die zijn uitgeput. Blijft er nog maar één ding over, namelijk dat wij als omwonenden op de blaren moeten blijven zitten. Dat is en was de consistente lijn en daarbij geven wij u het volgende mee om dit aan te tonen:

Het slapstickduo gemeente en Eneco schermt al jaren met de nodige drogredenaties, waarvan de meest bekende is dat 'de overlastmeldingen maar van één adres komen'. Factcheck: het UU-onderzoek toonde in 2015 al aan dat er meer dan 100 huishoudens met (ernstige) overlast zijn. Het onderzoek uit 2017 toonde aan dat er tot die tijd niets veranderd is.

De tweede is slagschaduw. De gemeente heeft, op kosten van de maatschappij en niet op kosten van Eneco, een rapport op laten stellen waaruit blijkt dat slagschaduw onvermijdelijk is. Wat in het rapport niet staat, is dat het mogelijk is om de windmolens stil te zetten op alle mogelijke momenten waarop slagschaduw op zou kunnen treden. Maar dat is niet de gewenste systematiek, die is namelijk om bij bewolking alsnog te kunnen draaien. En dat gaat dus elke zomer keer op keer fout, zo ook afgelopen zomer. Reden voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) om een officiële waarschuwing aan Eneco uit te delen. Die werd overigens uitgedeeld, omdat wij er zelf werk van maakten, niet omdat de gemeente dit uit eigen opsporing constateerde.

Voor de goede orde: één email aan mijn goede vriend Flemming (werkt bij Vestas HQ) leerde me dat het softwarematig al >10 jaar mogelijk is om windmolens op gezette tijden stil te zetten. En aangezien windmolens op een vaste plek staan en de zon op een vaste plek staat én de aarde er in een regelmatige ellips omheen draait... is het technisch gewoon mogelijk om de nulhinder te realiseren. Maar dat staat dus niet in het rapport van de gemeente.

En dan hebben we natuurlijk nog de recente uitspraak van de Nationale Ombudsman, die concludeert dat de gemeente handelde in strijd met de regels van vertrouwen en goed fatsoen. Hoe vaak moeten omwonenden nog gelijk krijgen voordat de gemeenteraad stopt met het luisteren naar het College?

3 jaar geleden betoogde ik in mijn toespraak voor de voltallige gemeenteraad (waarvoor ik maarliefst 3 hele minuten de tijd kreeg) dat er op dit project 3 verliezers zijn: Eneco, de gemeente en omwonenden. Er is inmiddels nog een 4e verliezer bij gekomen, namelijk de lokale democratie. De gemeente, die overigens ook grondeigenaar is en zich kan beroepen op het burenrecht, weigert systematisch om moties van de raad na te komen of faalt in het nakomen ervan. Wat dat betekent is aan de raad, maar van ons moet men niet verwachten dat het met het vertrouwen ooit goed komt. Laat eerst maar zien dat er échte oplossingen komen.

Wellicht dat er deze Kerst niet alleen omwonenden wakker liggen door de windmolens van windpark Houten. Misschien, heel misschien, ook nog wel ergens een empathische wethouder. Bij Eneco zullen ze gewoon doorslapen, zo vermoeden wij.


191 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)