Search
  • Peter

WEG naar OESO klacht Eneco vrij


Vandaag kwam er eindelijk een einde aan de jarenlange slepende rechtszaak rondom planschade in Houten. De Raad van State wees alle vorderingen af. Ondanks dat dit voor veel omwonenden een teleurstellende uitspraak is, was dit vanuit juridisch oogpunt wel te verwachten. Hulde overigens aan de advocaten van het Planschade Instituut, die deze hele zaak voor omwonenden op basis van no cure no pay gevoerd hebben. Het heeft wat centen gekost!

Vanuit mijn achtergrond als jurist wist ik al enige tijd dat dit, de planschadezaak, een hele moeilijke zou worden. Daarom ben ik al bezig geweest om een procedure voor financiële genoegdoening tegen Eneco voor te bereiden en wel middels een OESO-klacht bij het daarvoor geëigende Nederlandse meldpunt. Een juridisch risico wat ik daar echter bij zou lopen, is dat Eneco zou kunnen claimen dat de schade ergens anders te verhalen zou zijn. In vaktermen geheten dat het 'anders verzekerd' zou zijn. Daarom moesten eerst alle andere rechtsmiddelen uitgeput zijn én zouden die beslissingen negatief uit moeten vallen. Pas dan kan ik de gang richting het Nationaal Contactpunt inzetten. Na vandaag ligt die weg dus vrij en het zal niet heel lang duren voordat ik die klacht in kan dienen.

Centraal staat nog steeds de vraag of het bouwen van windturbines nabij woningen schade oplevert. Dat dit het geval is, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Bij een klacht op basis van de OESO richtlijnen geldt echter niet of je had kunnen weten dat de windturbines er zouden komen, het gaat over de vraag of de betreffende multinational de veroorzaakte schade compenseert. De OESO gaat voor multinationals namelijk uit van het zogenaamde 'do no harm'-principe én van de verplichting van multinationals om elke vorm van schade te compenseren. Ook al is dat op basis van landelijke wetgeving niet vereist. In Houten ligt er voldoende bewijs voor (im)materiële schade, op basis waarvan de OESO-richtlijnen geactiveerd kunnen worden.

Met alle rapporten en feiten die nu op tafel liggen staat de overlast vast, niet alleen in de subjectieve (en dus te betwisten) beleving van omwonenden, maar ook in het rapport van het Copernicus Instituut. Vast staat ook dat er een remedie is (verplaatsen, 's nachts uitzetten, etc.) en we weten ook wat die remedie gaat kosten. Er zijn dus heel wat harde feiten -meer dan bij welk ander park ook- als basis voor een eis dat ENECO de turbine weghaalt, dan wel: die turbine modificeert zodat de bromtoon weg is; de kosten vergoedt die omwonenden moeten maken om hun huizen te isoleren; en omwonenden schadeloos stelt voor alle immateriële schade. Voor de gemeente Houten geldt echter, dat ze voor wat de planschade betreft niet aansprakelijk is. Dat heeft ook implicaties in de komende civiele procedure, maar daarover meer in mijn volgende blog.


47 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)