Search
  • Markus

Het klimaatakkoord: laat duizenden bloemen bloeien


De geest van het klimaataccoord van Nijpels is: “We moeten alles doen, alles proberen, iedereen moet meedoen”.

Zo etiketteerde Mao ooit ook zijn culturele revolutie en bedacht de slogan ‘Laat 1000 bloemen bloeien’.

Het bleek een historisch bewezen concept voor elitaire machtsvorming. Alleen daarom al moet het zgn Klimaataccoord op hoofdlijnen van Nijpels in de prullebak.

We weten wie met de slogan van duizend bloemen garen spinde. De huidige elite van ‘communistisch’ China. Die post-communistische elite gaat nu opnieuw garen spinnen, nu van het EU-klimaatbeleid met zijn onwezenlijke doelstellingen.

We roepen de gemeenten en waterschappen op

om geen medewerking te geven aan de landelijke bedachte energieregio’s en zgn. energiestrategieën die dit klimaatakkoord een schijn van democratische legitimiteit moeten geven.

De Chinese neo-liberale elite lacht in haar knuistjes over de klimaatdoelen die de EU zich oplegt. Doelen waar Nederland graag een schepje bovenop doet. Overigens: ook met een ‘vrijwillige’ ophoging of een scherpere vertaling van de EU-klimaatdoelen maakt Nederland zich vatbaar voor boetes voor het zelf bedachte extra deel van de doelen. Zo zit dat EU-systeem in elkaar.

‘Het is 2021; Nederland heeft zijn doelstellingen niet gehaald, Het is geen ramp denk je dan. We worden gekapitteld door Brussel en we krijgen waarschijnlijk een fikse boete”, liet een ex-ambtenaar van EZK zich in de Volkskrant op 7/7/2018 ontvallen.

Die boete kan oplopen tot enkele miljarden per jaar. Waarom? Omdat we er in 2009 voor getekend hebben. Andere landen hebben vele (tientallen) miljarden uitgegeven aan het bouwen van hernieuwbare energie capaciteiten. Nederland niet. We hielden in 2017 zelfs 700 miljoen aan subsidie over.

Zij die waarschuwen tegen het huidige fragmentarische, op lobbycratie berustende energiebeleid krijgen steeds zichtbaarder gelijk. Burgers zien afbraakeffecten Onze democratie en welvaart zijn het kind van de rekening.

Eerder schreven we al dat EZK niet maalt om EU-boetes. Het plan is die boetes door te vertalen mbv de Wet NERpe (de Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten - de EU-boetewet) naar de gemeenten en waterschappen. Daarvoor heeft men de zgn energieregio’s en energiestrategieën nodig. Als gemeente- en waterschapsbestuurders zich in dat verband op enigerlei wijze laten verleiden tot het geven van committment aan de EU-doelen is de weg vrij voor EZK de miljarden aan komende EU- boetes te verhalen. Lokale politici en bestuurders drink een goed glas bier en teken niet!

Oproep aan gemeenten en waterschappen:

Geen committment geven aan de landelijke bedachte energieregio’s en zgn. energiestrategieën.

De komende EU-boete(s) die het ministerie van EZK wil verhalen op de gemeenten en waterschappen (dus opnieuw de burgers laten betalen bovenop de miljarden aan SDE-opslag op de energienota en de ‘normale’ belastingen) kunnen de gemeenten en waterschappen tegengaan.

Dat vereist dat zij zich niet mee laten zuigen in het proces van oneigenlijke doelen stellen in de regionale energiestrategieën en energieregio’s. Raden en colleges kunnen zo voor 100% het boeterisico bij het rijk laten. Dan krijgt EZK het niet voor elkaar de komende EU-boete(s) door te vertalen.

Gemeenten, gemeenteraden en wethouders moeten dus scherp opereren en zich geen regionale energiestrategieën op laten dringen door EZK, VNG, Unie van Waterschappen en IPO. Want dat is de truc van EZK: alleen daarmee kan het rijk zijn komende boete(s) doorvertalen naar de lagere overheden ogv de Wet NERpe.


23 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)