Search
  • Kors

Electrificatie


De voorstellen die voorliggen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zijn vooral voorstellen voor elektrificatie en leiden niet of nauwelijks tot een verminderde uitstoot.

In de aanloop naar een groot sportevenement was ik een aantal malen in Beijing en werd daar geschokt door de slechte luchtkwaliteit. Er waren momenten dat het zicht niet veel meer dan 100 meter was. Lokale bewoners verzekerden me dat het nog mee viel en dat er ook momenten waren dat ze de overkant van de straat niet konden zien. Voor het grote kampioenschap zelf was ik er weer maar toen was een aantal grote fabrieken in en rondom Beijing stop gezet, mochten er geen vrachtwagens meer rijden en werd het personenautoverkeer gehalveerd door selectie van dag tot dag op on/even nummerplaat. Toen was het goed toeven in deze miljoenenstad. Ik begreep toen dat elektrificatie van ons transport een zegen zou zijn vooral voor de mensen die in een stad wonen. En dat zijn er meer en meer. Die elektriciteit moet dan wel elders opgewekt worden op een manier die niet alleen het probleem van de vervuiling verplaatst. China heeft ervoor gekozen de auto elektrisch te laten rijden en kernenergie te gebruiken om de benodigde elektriciteit te produceren.

In Beijing is de luchtvervuiling in de winter vele malen erger dan in de zomer doordat de mensen hun huizen warm moeten stoken, wat nog veelal met olie of kolen gebeurt. Ook hierbij zal een overgang naar centraal gegenereerde verwarming een hele verbetering zijn mits, opnieuw, die opwekking daarvan dan voor minder vervuiling zorgt. Naast de energie die een kerncentrale levert om stroom op te wekken is er ook veel restwarmte die uitstekend gebruikt kan worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Je bent wel even bezig met het aanleggen van de infrastructuur die hiervoor nodig is maar dit past in de lange- termijnvisie van de Chinezen.

Geïnspireerd door deze ervaringen ben ik ons huis beter gaan isoleren en heb zonnepanelen aangeschaft. Wij hebben een mooi goed gebouwd huis uit de dertiger jaren met een groot schuin dak op het Zuiden. Ik moest een oude schoorsteen wegbreken en toen pasten er 12 panelen op mijn dak. Nu produceren wij 3000 kWh per jaar, vooral in de zomer. We verbruiken ook ongeveer 3000 kWh per jaar maar vooral in de winter. Een total mismatch dus. We leveren de stroom terug aan het net en zijn daardoor van een nettobetaler ( 400€ per jaar ) een netto ontvanger (140€ per jaar ) geworden maar we hebben daarvoor wel €4200 voor de installatie en vooraf nog eens €4700 moeten betalen voor het geschikt maken van het dak, de meterkast e.d. Een "null-game" dus omdat ik deze investering terugverdiend heb tegen de tijd dat de panelen vervangen moeten worden.

Niet ontmoedigd door deze ervaringen hebben we nu plannen om bij de aanschaf van onze volgende auto een elektrische te kopen en een oplaadpaal op onze oprit te installeren. We zijn normale gebruikers van de auto, 20,000 km/jaar en kunnen en willen ons geen Tesla veroorloven maar richten ons op een middenklasse Japanse auto. Een beetje rekenwerk leert ons dan dat we, een beetje afhankelijk van de parameters, opnieuw 3000 kWh per jaar nodig hebben om zo'n auto te rijden. Onze zonnepanelen zijn hierbij van niet veel waarde want die produceren hun energie op de momenten dat we het het minst nodig hebben. Bovendien hebben we die elektriciteit al besteed aan de apparaten in ons huis. We zijn voor onze auto dus volledig van het net afhankelijk.

Als de lange-termijnvisie is dat we allemaal in elektrische auto's gaan rijden (volgens sommige plannen al in 2030) dan leert een simpele rekensom dat we dan voor ieder van de 10 miljoen personenauto's (het aantal in 2030) 3000 kWh per jaar, dus in totaal 30,000 miljoen kWh elektriciteit per jaar moeten produceren, alleen al voor het personenvervoer. Volgens het CBS hebben onze 2000 windmolens (op land en op zee) in 2017 10,000 miljoen kWh geproduceerd. Alleen al om allemaal elektrische personenauto's te laten rijden hebben we in 2030 dus drie maal zoveel windmolens nodig dan er nu geïnstalleerd zijn. En dan hebben we het nog niet over goederenvervoer gehad. Bovendien is het geen goed idee om voor de vervoerssector afhankelijk te zijn van windmolens omdat het land dan niet alleen enorme verliezen zal lijden vanwege stilstand door files maar dat ook nog eens als er geen wind staat.

In het Verenigd Koninkrijk is bij de PM, Theresa May, een plan op tafel gelegd om er snel 10 kerncentrales bij te bouwen zodat er in

2050 35 miljoen elektrische auto's kunnen rijden. Op dit ogenblik worden bij Hinkley Point in de UK twee kerncentrales van 1500 MW gebouwd. Nog eens 3 van dergelijke reactoren zouden nodig zijn voor de elektrische auto's. In plaats daarvan worden nu 10 kleinere van 300 MW voorgesteld die sneller en goedkoper gebouwd kunnen worden. Er ligt nu een R&D voorstel voor van 65 miljoen £ om snel met een uitgewerkt plan hiervoor te komen.

Terug naar de plannen met ons huis. Geconfronteerd met het plan uit Den Haag om helemaal van het gas af te gaan heb ik bestudeerd hoe we met een warmtepomp zouden kunnen verwarmen. We hebben houten vloeren en vloerverwarming is daardoor niet eenvoudig aan te leggen. Verder is het niet duidelijk hoe we een diepe pijp kunnen slaan voor aardwarmte (als het al mag). We zijn dus aangewezen op lucht/water optie waarbij we warmte uit de buitenlucht halen en die omzetten in heet water dat door het huis gepompt kan worden. Dit is niet de meest economische optie maar wel de best toegankelijke afgezien van het huis afbreken en opnieuw opbouwen. Omdat de lucht/water optie niet goed werkt als het buiten koud is wordt het water in de radiatoren bijverwarmd met een simpel elektrisch verwarmingselement. Dat vreet energie! Na wat reken- en gis-werk kwam ik uit op 14,000 kWh per jaar die nodig is om warm water te produceren voor de verwarming van ons huis en de douche. Ons huis is misschien wat ruimer dan de gemiddelde woning maar het staat in een buitenwijk van een kleine stad in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat oplossingen eenvoudiger en goedkoper kunnen voor menig woning in de grote stad.

Het CBS leert dat we in Nederland in 2017 7,7 miljoen woningen hadden, dus bijna net zo veel als personenauto's. Als we al voor elektrisch auto's in 2030 6000 windmolens zouden moeten hebben zouden we er voor de verwarming van onze huizen nog eens 28,000 extra nodig hebben, gesteld dat iedere woning 14,000 kWh per jaar verbruikt. Er zouden dus 34,000 windmolens geplaatst moeten worden alleen voor elektrische personenauto's en huisverwarming. Dit getal kan er een factor 2 naast zitten maar dan nog is dat aantal volkomen onrealistisch. Als we goederenvervoer en de industrie meenemen komen we snel op de 100.

000 windmolens die ooit in een artikel genoemd werden en waarvan ik dacht dat dit satirisch was bedoeld.

Door eigen ervaring en wat simpele berekeningen ben ik tot de overtuiging gekomen dat de plannen van de regering totaal onrealistisch zijn en gevaarlijk als ze onder dwang worden uitgevoerd. Elektrificatie van onze samenleving is een goede zaak en zou kunnen leiden tot een aangenamere leefomgeving. De tijdschaal waarop dit moet gebeuren zou echter van de orde honderd jaar moeten zijn en niet 10 jaar. De hiervoor benodigde energie kan namelijk bij lange na niet worden geproduceerd door zonnepanelen en windmolens. Op een tijdschaal van 100 jaar is de overschakeling van olie en gas naar kernenergie een zinnige en haalbare oplossing. Kernreactor-technologie is enorm verbeterd sinds de laatste keer dat wij een reactor hebben gebouwd en kan nog heel veel beter. We dienen ons daarom aan te sluiten bij internationale R&D programma's voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en technieken zoals de gesmolten zout reactoren en het gebruik van Thorium in plaats van Uranium. Alleen op die manier en op die termijn kunnen we voorkomen dat we in de kou komen te zitten.


14 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)