Search
  • Peter

NLVOW & NPBO: de O van Overheid


Wie denkt dat de NLVOW en de NPBO organisaties zijn die voor omwonenden opkomen, die moeten zich nog eens verdiepen in de feiten. Beiden zijn constructen die door 2 heren stevig omstrengeld worden en beiden zijn constructen die de facto louter en alleen voor Overheden werken die windmolens bij omwonenden neer willen plempen. En wiens brood een mensch eet, diens woord de mensch (s)preekt. En dat blijkt: de NLVOW wordt door lokale overheden betaald (via een stichting waar de verenigingsleden geen inzage in hebben) en de NPBO wordt volledig door Ed Nijpels betaald.

Dit is wellicht het verhaal van het Houtens perspectief, maar wat veel breder leeft dan alleen bij ons. We doen dat aan de hand van vragen. 1) hoeveel NLVOW bestuursleden wonen zelf naast een windmolen? Antwoord: geen, ook directeur Rob Rietveld niet. Dat verklaart ook, waarom de NLVOW alleen de focus heeft op toekomstige windparken, daar ligt namelijk het belang van de mannen zelf. (Inderdaad geen enkele vrouw in de organisatie). 2) hoeveel van de stampij die de NLVOW maakte, is in actie omgezet? Antwoord: niets. Behalve dan de zaak voor Aarhus, waar pas in november 2019 uitspraak verwacht wordt. En ook daar heeft iemand die nu bij windmolens woont, helemaal niks aan. Een toekomstig omwonende zoals Rob Rietveld natuurlijk wel. 3) hoe vaak heeft de NLVOW nee gezegd tegen meewerken aan een windplan? Antwoord: nooit. Sterker nog: de toenmalig voorzitter Albert Koers staat in een RWE-advertentie voor windmolens. Enough said. 4) welke OESO-procedures zijn ingezet? Antwoord: geen. De NLVOW haalde voor de Houtense casus (OESO klacht tegen Eneco) wel €2.225,- op van Houtense omwonenden, maar zette de klacht nimmer in. De Houtense omwonenden zagen het geld overigens ook nooit terug. Met de klacht tegen Yard is het al net zo gegaan: tientallen omwonenden leverden feiten en materialen aan, pluisden hele archieven na en leverden gezamenlijk honderden pagina's dossier op. Er is nooit iets mee gebeurd. En de klacht tegen Nuon? U raadt het al: nada, njente, niets, nichego, noppes. Soignant detail: de man die op de ALV in 2016 meldde "nu zetten we echt door, niets stopt de klacht tegen Eneco nog", geheten Albert Koers... dat is nu de man die vanuit de NPBO wind op land gaat ontwikkelen samen met Eneco. Jawel, dat hebben wij zwart-op-wit in een email staan van Rob Rietveld. 5) hoe komt de NLVOW en de NPBO eigenlijk aan haar geld? Dat is simpel: van overheden. Die betalen de boterham van Rob Rietveld en Albert Koers, andere bestuursleden krijgen niet betaald. Daarom is onze stelling ook, dat beiden van verdienmodel naar verdienmodel hobbelen. Daarom is onze stelling ook, dat beiden alleen maar bezig zijn met de realisatie van wind op land. Voor de boterham. Wiens brood men eet...


79 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)