Search
  • Peter

RUD en Ombudsman


We leven juni 2017 als we het zat zijn: we merken keer op keer dat niet alle klachten door de RUD geregistreerd worden. En nog erger: er wordt soms niet eens geantwoord op ingediende klachten. Het College wil er niets van horen en weigert met ons aan tafel te gaan. Wat kunnen we dan nog? We besluiten dan maar om formele klachten in te dienen. In mei 2017 de eerste, ingediend via het digitale portal op de website van de gemeente Houten. "Nu gaat het komen", zo dachten wij naïef. Er gebeurde niets, ook niet nadat de wettelijke antwoordtermijn van 6 weken was afgelopen.

Dus in juni 2017 nog maar eens een klacht ingediend, weer over het niet naleven van het protocol voor Windpark Houten. Dit keer gebeurde er iets meer, we kregen zowaar een ontvangstbevestiging. Die hadden we nog niet eerder gezien. En nu maar 6 weken wachten. Er moesten nog 3 klachten ingediend worden (totaal dus 5) en er moest een brief aan de Nationale Ombudsman geschreven worden, maar toen gebeurde er iets. De telefoon ging zowaar! We leven inmiddels medio september 2017. Het is mevrouw Luttmer van de Nationale Ombudsman (NO). Ze begint met aan te geven dat de handelswijze van de gemeente geen schoonheidsprijs verdient en dat de gemeente gewoon binnen de wettelijke termijn van 6 weken had moeten reageren. In dit geval had de gemeente de klachten aan de RUD door moeten zenden ter afhandeling en had de RUD binnen 6 weken moeten reageren. Mevrouw Luttmer heeft met zowel de gemeente als de RUD gesproken en de RUD zal binnen 6 weken berichten of de 5 ingediende klachten al dan niet gegrond zijn. Wij ontwikkelden een diepgaand respect voor de wijze waarop de Nationale Ombudsman (NO) met burgers omgaat. Kan de gemeente nog wat van leren, zo merkten wij die vrijdag bij de maandelijkse Gigawiekborrel op. Inmiddels bleek ons ook, dat de Nationale Ombudsman niets kan doen (ook al zou zij willen) tegen het feit dat de RUD klachten niet beantwoord en niet registreert. De NO komt pas in actie als er bij het desbetreffende orgaan een klacht is ingediend en als die niet naar tevredenheid is afgehandeld. Dat weten we dus voor het vervolg. Eind oktober 2017 merken we op, dat we nog niets vernomen hebben. Maar wie moeten we nu bellen? De NO heeft haar werk gedaan, maar we horen maar niets. We besluiten te wachten. En te wachten. En dan wachten we nog even, totdat we begin december 2017 besluiten de NO een email te sturen. Die bevestigt ons nogmaals dat de afhandeling bij de RUD ligt. En dus mailen we die, met als gevolg: helemaal niets. Niet eens een beantwoording van onze vraag. Inmiddels betreden we 2018 en net als we op het punt staan een nieuw formeel verzoek aan de NO in te dienen om de klachten af te gaan handelen, gaat de telefoon. De RUD? Nee, de NO die ons uitlegt dat de RUD aan haar in december al heeft laten weten dat zij alle 5 de klachten gegrond heeft verklaard. Daarmee is deze zaak voor de NO, vanzelfsprekend, afgehandeld. Op de vraag van Maurice of hij hier nog bevestiging van krijgt van de RUD, geeft de NO aan dat ze dit aan de RUD zal vragen. Maar we kunnen er vanuit gaan dat dit bericht klopt, want de NO doet haar werk goed en zorgvuldig.

Dat neemt nog niet weg dat wij met de constatering zitten dat klachten niet geregistreerd zijn, waardoor het aantal klachten zoals het College weergeeft simpelweg niet klopt. We hebben ook opgemerkt dat klachten die aan het College gericht zijn, niet door de RUD zij geregistreerd. Wat we met die feiten moeten...? Ik denk dat alleen Joost het antwoord daarop weet, de wethouder interesseert het in ieder geval niks. Als verantwoordelijke voor de RUD en voor klachtenafhandeling, laat het hem aan alle kanten koud. Wij vinden het raar dat we nota bene van de NO moeten vernemen dat de RUD/gemeente de klachten gegrond heeft verklaard. Dat getuigt van de slechte communicatie die de gemeente er met haar burgers op nahoudt.

En dan komen we bij het onderzoek van de Nationale Ombudsman zelf uit, het gedrag van het College rondom de mediation. Het was onze intentie om weer met elkaar aan de mediationtafel te gaan toen de boel begin februari 2017 weer op springen stond. Zowel de gemeente als Eneco weigerde dit toen, ondanks het feit dat we er met elkaar voor getekend hadden om bij 'nieuwe hobbels' juist niet weer dezelfde fout te maken die we in het verleden met elkaar gemaakt hebben. Tevergeeefs dus. De NO onderzoekt op dit moment of het College gehouden was om terug aan de mediationtafel te komen. Uitslag verwachten we begin maart, vlak voor de verkiezingen dus.


115 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)