Search
  • Hanny

Hoe het Houtens College liegt


Geacht College, Eneco, mede inwoners van Houten, pers en geïnteresseerden.

Naar aanleiding van de verschenen Collegebrief d.d. 16 januari 2018 en een artikel wat verscheen in AD van 17 januari 2018, hierbij de reactie van de direct omwonenden.

Zoals wij vorig jaar al aangaven, wij zijn tegen de voorgenomen proef zijn vanwege extra geluidsbelasting overdag. Dit was toen ons standpunt en dat is het nog steeds. Wij hebben destijds aangegeven: "nu niet, nooit niet".

De maatwerkvoorschriften zijn destijds in het leven geroepen, omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie in Houten, namelijk een zeer laag achtergrondgeluid bij de direct omwonenden van het park. Deze situatie is bestaat nog steeds. Sterker nog: sinds enkele jaren is autoverkeer verboden behoudens aanwonenden.

Het College stelt in haar brief dat de Houtense maatwerkvoorschriften strikt niet zijn toegestaan. Wij bestrijden deze onwettige stellingname en wij verwijzen u naar een rechtszaak die wij gevoerd hebben (ECLI:NL:RBMNE:2014:814), waarin de maatwerkvoorschriften stonden centraal stonden. Deze zijn dus, in tegenstelling tot wat het College u voorhoudt, getoetst door de rechtspraak.

Zoals bovendien nu ook uit het Collegeschrijven blijkt, worden de risico’s nu wederom bij de direct omwonenden neergelegd. Geen handhaving op maatwerkvoorschriften in de proefperiode, geen onderscheid in dag, avond en nachtperiode zoals in het activiteitenbesluit, maar een geheel eigen interpretatie hanteren. Dát is pas iets wat nioet door de rechtspraak getoetst is. Hierdoor kan ook niet gehandhaafd worden op het activiteitenbesluit (in tegenstelling tot wat het College schrijft).

Dit lijstje is nog onvolledig, maar geeft wel de kern van het probleem weer. Wij zien hierin totaal geen herstel van vertrouwen, sterker nog , het wantrouwen jegens het gemeentebestuur wordt met het uur groter. Wij moeten in deze kwestie ons vertrouwen in Eneco zoeken. Gaan zij werkelijk de proef niet uitvoeren, nu wij mordicus tegen zijn? In dit geval laat Eneco zien dat zij een goede buur willen zijn en dat wordt zeer gewaardeerd.

Hierbij geven wij dus wederom aan dat wij iedere wijziging in, hetzij maatwerkvoorschriften, hetzij draairegime zullen aanvechten. Het past een gemeentebestuur niet om eenzijdig juridisch vastgelegde afspraken met haar burgers terzijde te schuiven omwille van een motie van de raad.

Deze motie kunt u beter als onuitvoerbaar bestempelen en naast u neerleggen.

Graag ontvangen wij een reactie per omgaande

Met vriendelijke groet,

Hanny van Doorn namens bewoners Veerwagenweg en namens Stichting Gigawiek


37 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)