Search
  • Stichting Gigawiek

Windmolens en gezondheid - bewijs dat het een slechte combinatie is.

Updated: Sep 10


Windturbines hebben meer dan welke andere geluidsbron dan ook, een effect op de Volksgezondheid. Deze blog geeft een uiteenzetting van een aantal 'peer reviewed' onderzoeken. Peer reviewed is een methode die wetenschappers gebruiken om de onafhankelijkheid en kwaliteit van onderzoek te borgen: men vraagt een andere (onafhankelijke) wetenschapper om het onderzoek na te kijken en er een akkoord op te geven.

Over windmolens bij woningen wordt veel gezegd door zogenaamde experts, door bedrijven zoals bijvoorbeeld Bosch & Van Rijn, LBP Insight, Ecofys en anderen worden de nadelen op omwonenden vaak gebagatalliseerd. En dat wordt dan door de windindustrie en overheden naadloos gevolgd. Dat dit een wereldwijd fenomeen is, blijkt ook uit onderzoek van Alec Salt en Timothy Hullar van de Washington University School of Medicine "Responses of the ear to low frequency sounds, infrasound and wind turbines", gepubliceerd in juni 2010. Om u aan te geven hoe onderzoeken van dit soort bedrijven op waarde beoordeeld zouden moeten worden, volstaat vaak al een verwijzing naar het pseudo-wetenschappelijke karakter ervan, zoals ook Carl Phillips concludeerde in augustus 2011: "There is overwhelming evidence that wind turbines cause serious health problems in nearby residents, usually stress-disorder-type diseases, at a nontrivial rate. The bulk of the evidence takes the form of thousands of adverse event reports. There is also a small amount of systematically gathered data. The adverse event reports provide compelling evidence of the seriousness of the problems and of causation in this case because of their volume, the ease of observing exposure and outcome incidence, and case-crossover data. Proponents of turbines have sought to deny these problems by making a collection of contradictory claims including that the evidence does not “count,” the outcomes are not “real” diseases, the outcomes are the victims’ own fault, and that acoustical models cannot explain why there are health problems so the problems must not exist. These claims appeared to have swayed many nonexpert observers, though they are easily debunked. Moreover, though the failure of models to explain the observed problems does not deny the problems, it does mean that we do not know what, other than kilometers of distance, could sufficiently mitigate the effects. There has been no policy analysis that justifies imposing these effects on local residents. The attempts to deny the evidence cannot be seen as honest scientific disagreement and represent either gross incompetence or intentional bias." Evenwel wordt in dit onderzoek ook geconcludeerd, dat er maar één wetenschappelijk bewezen middel tegen de gezondheidseffecten van windturbines bestaat, namelijk kilometers afstand. Dit wordt ook aangetoond door het onderzoek van Michael Nissenbaum, Jeffery Aramini en Christopher Hanning, die in oktober 2012 concludeerden: "Participants living within 1.4 km (red.: kilometers) of an IWT had worse sleep, were sleepier during the day, and had worse SF36 Mental Component Scores compared to those living further than 1.4 km away. Significant dose-response relationships between PSQI, ESS, SF36 Mental Component Score, and log-distance to the nearest IWT were identified after controlling for gender, age, and household clustering. The adverse event reports of sleep disturbance and ill health by those living close to IWTs are supported." De directe negatieve invloed van windturbines op de gezondheid van omwonenden blijkt dus niet alleen uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar Windpark Houten. Uit een onderzoek dat in maart 2012 verscheen in het gerennomeerde British Medical Journal van Christopher Hanning en Alun Evans onder de naam Wind Turbine Noise, staat meer bewijs te lezen: "The impact of road, rail, and aircraft noise on sleep and daytime functioning (sleepiness and cognitive function) is well established. Shortly after wind turbines began to be erected close to housing, complaints emerged of adverse effects on health. Sleep disturbance was the main complaint. Such reports have been dismissed as being subjective and anecdotal, but experts contend that the quantity, consistency, and ubiquity of the complaints constitute epidemiological evidence of a strong link between wind turbine noise, ill health, and disruption of sleep.”

Tot slot is er nog het onderzoek van 21 oktober 2016 van Jerry L. Punch en Rchard R. James met de naam “Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks”, waarin alle peer-reviewed onderzoeken van de afgelopen 40 jaar op een wetenschappelijke en methodische wijze zijn beschouwd. De conclusie leest onder meer: “A pro-health view is that there is enough anecdotal and scientific evidence to indicate that ILFN from IWTs causes annoyance, sleep disturbance, stress, and a variety of other AHEs to warrant siting the turbines at distances sufficient to avoid such harmful effects, which, without proper siting, occur in a substantial percentage of the population. That view holds that what we can’t hear can hurt some of us, and that the precautionary principle must be followed in siting IWTs if such health risks are to be avoided. Industrial-scale wind turbines should not be located near people’s homes, educational and recreational facilities, and workplaces. It is our belief that the bulk of the available evidence justifies a pro-health perspective. It is unacceptable to consider people living near wind turbines as collateral damage while this debate continues.

Iedereen die de overlast van windmolens weg wil stoppen is dus niets anders dan een 'overlastontkenner".

Start writing your post here. You can insert images and videos by clicking on the icons above.


114 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)