Search
  • Stichting Gigawiek

De draai van het bestuur van Eneco

Updated: Sep 10


De feiten over budgetten. Op 26 en 27 oktober zijn de uitkomsten van de mediation rondom Windpark Houten door de mediationpartners (Gemeente Houten, Eneco en omwonenden) gepresenteerd aan de direct betrokken omwonenden respectievelijk het bredere publiek.

Blijkens de gegeven presentatie welke inmiddels te vinden is op www.houten.nl/windpark, zijn de uitkomsten die alle partners kunnen dragen:

- Volledig wegnemen van de Brom Toon

- Het plaatsen van zogeheten uilenveren

- Het aanpassen van het nachtprogramma

- Het meer draaien overdag

en daarmee:

- Het instellen van een omgevingsfonds

Deze maatregelen leveren (naar Eneco zonder enig bewijs stelt) een halvering van de geluidsdruk in de nachturen op en dat productieverlies wordt gecompenseerd door meer te draaien overdag. Dat levert voor omwonenden overdag niet alleen meer overlast op, 3 keer zoveel om precies te zijn, maar het genereert ook een positieve businesscase. Na deze te treffen maatregelen blijft er geld over.

Blijkens de gezamenlijke bekendmaking van de mediationpartners op 26 oktober 2016 aan omwonenden, gaat dit bedrag naar het omgevingsfonds. Ik citeer het verslag van die avond, welke is opgesteld door een door de gemeente ingehuurde professionele verslaglegger en wiens verslag door alle mediationpartners is goedgekeurd alvorens deze online is gezet:

“De gemeente denkt erover een omgevingsfonds op te richten, waaruit voorzieningen rond de turbines betaald kunnen worden. Ook Eneco wil daarin de winst van de extra productie stoppen. Hoeveel er precies in dat fonds komt, is nog niet duidelijk. Wat er met dat geld gaat gebeuren, mogen de omwonenden bedenken.”

Datzelfde geldt voor het verslag van 27 oktober 2016, waarin te lezen staat: “Er is ook een nachtprogramma ontwikkeld, waardoor de turbines in de nacht zachter draaien. Die maatregelen bij elkaar zullen zorgen voor een halvering van het geluid. Overdag kunnen ze harder draaien en zo meer elektriciteit opwekken. De winst gaat in een Omgevingsfonds, waarin ook de gemeente geld stort, en waaruit voorzieningen rond de turbines betaald worden. Wat er met dat geld gaat gebeuren, mogen de bewoners bedenken.”

De verslagen zijn op 11 november 2016 online gezet op de website van de gemeente Houten. In het AD van 2 december 2016 staat te lezen dat één van de omwonenden uit het overleg is gestapt, omdat ‘Eneco te elfder ure een draai maakt’. Dit zou ermee te maken hebben, dat Eneco ergens na 11 november éénzijdig heeft besloten niet de winsten in het omgevingsfonds te stoppen, maar om een groot deel daarvan zichzelf toe te eigenen. Dat is ook wat de omwonenden tijdens de bijpraatavond van de gemeenteraad op 29 november lieten weten: “Daarbij komt ook nog dat Eneco dat zelfstandig besloot. Zonder goed overleg met de mediationpartners. Wij werden voor een voldongen feit gesteld. Het was namelijk al beklonken door de Raad van Bestuur van Eneco en er ontstond een ‘take it or leave it’ scenario.”

We gaan het vanzelf zien, tijdens beide avonden is duidelijk aangegeven dat alle informatie open en transparant is en dat wie een vraag stelt, antwoord krijgt. En de vraag is al gesteld tijdens de omwonendenavond van 26 oktober, zo staat in het verslag te lezen: “Een andere aanwezige miste in de presentatie van de omwonenden een overzicht van de inkomsten uit de windturbines voor Eneco, zowel van voor de maatregelen als daarna. Hij denkt dat de opbrengst voor Eneco niet opweegt tegen de overlast die de bewoners ondervinden.”

Uit betrouwbare bron weten we dat de gemeente toegezegd heeft €100.000,- in het fonds te stoppen en Eneco heeft berekend en gepresenteerd dat er €450.000,- in het fonds komt. Genoeg om geluidsisolatie aan de woningen te doen, om zo het extra geluid overdag tegen te gaan. Het kan zo wel eens wat worden. Zowaar.

Kunnen onze kids misschien weer ongestoord slapen.

#ToonEneco #windparkHouten #windmolen #BromToon

17 views

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)