WAAROM WE DIT DOEN

In één zin: de geluidsoverlast van windturbines moet stoppen.

Welkom bij eNEEco, het initiatief van omwonenden rondom (Windpark Houten van Eneco) windmolens om de overlast aan te pakken. Overlast van windturbines (of ook wel windmolens genoemd) is een goed gedocumenteerd fenomeen en is met name in het buitenland onderwerp van onderzoek.

 

Klachten lopen uiteen van vermoeidheid (door gebrekkige nachtrust), tot algehele irritatie. Opvallend is ook, dat omwonenden ervaren dat klachten spontaan verdwijnen als ze ergens anders slapen. Lees op deze site gerust verder of neem contact met ons op voor een bakkie koffie.

Wij leveren eveneens bijdragen aan het Democratisch Energie Initiatief (https://www.deinl.nl) en aan onze Belgische collega's van Windmolenklachten (https://windmolenklachten.be).

WIE WIJ ZIJN

HET VERHAAL

Doneer op NL79 INGB 0007 3655 54 t.n.v. Stichting Gigawiek.

Wij zijn ouders van kinderen die wakker liggen door Windpark Houten. We worden gesteund door (toekomstig) omwonenden van Eneco windmolens uit Zevenaar, Heerhugowaard, Turnhout, Utrecht en Vianen. Samen hebben we onze zaken voorgelegd aan professoren Frank Kunneman en Albert Koers en daarnaast aan een aantal gespecialiseerde topadvocaten in civiel recht.

De eerste conclusie is, dat het zinvol is om de goed gedocumenteerde zaak rondom Windpark Houten primair te gebruiken en daarin de exploitant (Eneco) en de grondeigenaar (gemeente Houten) te dagen voor en civiele rechter. Inzet: verwijderen van de windmolens en het plaatsen ervan als onrechtmatige daad aan te merken.

Deze zaak is belangrijk voor heel Nederland, immers hebben alle 150 actiegroepen in Nederland hier belang bij: winst in Houten betekent winst voor Nederland. En een einde aan overlast en daar gaat het om.

Houten is het ideale project om deze zaak te voeren, omwonenden hebben de overlast in de afgelopen jaren goed gedocumenteerd, er liggen diverse onderzoeken van universiteiten en er zijn de nodige zaken gevoerd die helderheid geven in de handelswijzen van Eneco en Gemeente Houten tot nu toe.


Zo heeft Eneco bijvoorbeeld in 2014 een persbericht uitgebracht waarin ze aangaf de communicatie met Gigawiek te verbreken en met andere omwonenden een oplossing te gaan zoeken. Eneco heeft echter nooit zelfstandig actie ondernomen om met omwonenden tot oplossingen te komen. Ook in het afgelopen mediationproces, bleek Eneco een onbetrouwbare partner te zijn, de mensen aan tafel werden door de Raad van bestuur terug gefloten. 

Uw bijdrage helpt heel Nederland, dat kan met naam en toenaam, maar het kan ook anoniem. Gigawiek steunt omwonenden met kennis, media, juridische zaken en financiering.

Onze financiers blijven desgewenst gegarandeerd anoniem.

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)