Search

Wat je niet hoort (windmolens), is toch slecht voor je.

Je hoorts ze niet, maar toch reageert je brein er op. Wetenschapper van het Max Planck instituut in Berlijn hebben ontdekt dat windmolens een stuk van ons brein activeren wat onze emoties regelt. Bij windmolens zorgt het onhoorbare geluid voor het opwekken van angstgevoelens Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de negatieve impact van windmolens op de fysieke en mentale gezondheid en de nachtrust. Hoewel we de laagfrequente geluiden van windturbines niet horen, worden ze wel opgepikt door het brein. Uit hersenscans is gebleken dat geluiden onder de gehoordrempel toch worden opgevangen door de auditieve cortex, het deel van de hersenen waar geluidsprikkels worden verwerkt. Ook het deel da

Omwonenden: proef Windpark Houten mislukt

Al jaren is er overlast door de windmolens in Houten, volgens het laatste onderzoek van de Universiteit Utrecht gaat het om honderden woningen. Op 12 april startte een proef waarbij gekeken wordt of de overlast terug te dringen valt door de bladen van de molenwieken anders te trimmen. Nu, ruim een maand later, is voor omwonenden het resultaat al bekend: er is meer overlast dan voorheen en er komen zelfs nieuwe klachten van verder weg bij. Omwonenden roepen het College van B&W en Eneco op om de proef te staken. Veel omwonenden klagen al jaren over de bromtoon en recente maatregelen van Eneco om dit te verminderen, hadden geen resultaat. “Onder de nieuwe programmering zien we klachten voorbij

NLVOW & NPBO: de O van Overheid

Wie denkt dat de NLVOW en de NPBO organisaties zijn die voor omwonenden opkomen, die moeten zich nog eens verdiepen in de feiten. Beiden zijn constructen die door 2 heren stevig omstrengeld worden en beiden zijn constructen die de facto louter en alleen voor Overheden werken die windmolens bij omwonenden neer willen plempen. En wiens brood een mensch eet, diens woord de mensch (s)preekt. En dat blijkt: de NLVOW wordt door lokale overheden betaald (via een stichting waar de verenigingsleden geen inzage in hebben) en de NPBO wordt volledig door Ed Nijpels betaald. Dit is wellicht het verhaal van het Houtens perspectief, maar wat veel breder leeft dan alleen bij ons. We doen dat aan de hand van

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)