Search

Burger is pinautomaat voor €2 miljard oversubsidiëring energiebedrijven

De structurele oversubsidiëring van alle nog te bouwen windmolens op land bedraagt minstens 1 miljard euro. Samen met de 1,1 miljard euro doelmatigheidsverlies door windmolens op land te plaatsen i.p.v. op zee wordt een totaal van 2,1 miljard euro aan windmolensubsidies verkwist. Deze gelden, waar geen groene energie tegenover staat, worden opgebracht door de burger via de energierekening. Als de politiek niet ingrijpt vóór 13 maart a.s. volgt er nog een vloedgolf aan geldverspilling. "De tijd dringt.", zegt Kees Pieters van Nederwind. "Het rapport van dit onderzoek is nog niet af, maar ik heb besloten de belangrijkste conclusies alvast bekend te maken, ook aan de Tweede Kamer. Vóór 13 maart

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)