Search

RUD en Ombudsman

We leven juni 2017 als we het zat zijn: we merken keer op keer dat niet alle klachten door de RUD geregistreerd worden. En nog erger: er wordt soms niet eens geantwoord op ingediende klachten. Het College wil er niets van horen en weigert met ons aan tafel te gaan. Wat kunnen we dan nog? We besluiten dan maar om formele klachten in te dienen. In mei 2017 de eerste, ingediend via het digitale portal op de website van de gemeente Houten. "Nu gaat het komen", zo dachten wij naïef. Er gebeurde niets, ook niet nadat de wettelijke antwoordtermijn van 6 weken was afgelopen. Dus in juni 2017 nog maar eens een klacht ingediend, weer over het niet naleven van het protocol voor Windpark Houten. Dit kee

Hoe het Houtens College liegt

Geacht College, Eneco, mede inwoners van Houten, pers en geïnteresseerden. Naar aanleiding van de verschenen Collegebrief d.d. 16 januari 2018 en een artikel wat verscheen in AD van 17 januari 2018, hierbij de reactie van de direct omwonenden. Zoals wij vorig jaar al aangaven, wij zijn tegen de voorgenomen proef zijn vanwege extra geluidsbelasting overdag. Dit was toen ons standpunt en dat is het nog steeds. Wij hebben destijds aangegeven: "nu niet, nooit niet". De maatwerkvoorschriften zijn destijds in het leven geroepen, omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie in Houten, namelijk een zeer laag achtergrondgeluid bij de direct omwonenden van het park. Deze situatie is bestaat nog

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)