Search

Grondwet, grondrecht en windmolen

“De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.“Heeft u enig idee waar dit staat? Nee? Dit is artikel 21 van onze Grondwet. Dezelfde Grondwet die ons garandeert dat we allemaal dezelfde rechten hebben en waarin één artikel verderop (artikel 22) de zinsnede “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.” staat. Ik neem het u niet kwalijk dat u deze artikelen niet uit uw blote hoofd kent. Zelfs onze volksvertegenwoordigers zijn ze kwijt. In deze blog geef ik aan dat onze overheden (landelijk, regionaal en lokaal) systematisch falen waar het gaat om windenergie en de effecten op de volksgezondheid

STRIJD MEE TEGEN OVERLAST, ZEG ENEECO TEGEN ENECO !

Follow

Contact

Address

Windpak Houten, Netherlands

©2017 by Gigawiek. Eneco hackers: you're watching, we're tracing. Have fun ;)